Zirkonschleifbänder

Filter
Vliesband grob 100 x 1000
31,90 €*
Vliesband grob 120 x 1500
54,60 €*
Vliesband grob 150 x 1750
78,80 €*
Vliesband grob 150 x 2000
92,60 €*
Vliesband grob 75 x 2000
44,80 €*
Vliesband mittel 100 x 1000
30,20 €*
Vliesband mittel 120 x 1500
52,00 €*
Vliesband mittel 150 x 1750
75,00 €*
Vliesband mittel 150 x 2000
85,30 €*
Vliesband mittel 75 x 2000
42,60 €*
Vliesband sehr fein 100 x 1000
28,50 €*
Vliesband sehr fein 120 x 1500
49,50 €*
Vliesband sehr fein 150 x 1750
71,30 €*
Vliesband sehr fein 150 x 2000
81,00 €*
Vliesband sehr fein 75 x 2000
40,50 €*
Zirkonschleifband 100 x 1000 mm K 36
6,30 €*
Zirkonschleifband 100 x 1000 mm K 40
6,00 €*
Zirkonschleifband 100 x 1000 mm K 60
5,30 €*
Zirkonschleifband 100 x 1000 mm K 80
5,10 €*
Zirkonschleifband 100 x 1000 mm K100
5,00 €*
Zirkonschleifband 100 x 1000 mm K120
4,90 €*
Zirkonschleifband 120 x 1500 mm K 100
9,00 €*
Zirkonschleifband 120 x 1500 mm K 120
9,00 €*
Zirkonschleifband 120 x 1500 mm K 36
11,80 €*